Dzisiaj jest 24 lutego 2024    |   

program pos banner ogolny 750x200

Przebudowa drogi powiatowej nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów na odcinku od km 4+020 do km 7+638 dł. 3,618 km

Przebudowa drogi powiatowej nr 2248L  Chodel – Ratoszyn – Borzechów na odcinku od km 4+020 do km 7+638 dł. 3,618 km w związku z realizacją projektu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach  poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Zakres zadania:
• Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie
• Frezowanie nawierzchni wraz z włączeniami
• Regulację wysokościowa nawierzchni z kostki brukowej na przepustach, przejściach, zjazdach
• Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem na poszerzeniach
• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach
• Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej na poszerzeniach
• Ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejąca nawierzchnią
• Rozebranie istniejącej nawierzchni zatok autobusowych
• Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem na zatokach
• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zatokach
• Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno – asfaltowej na zatokach
• Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem na peronach przystankowych
• Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na peronach przystankowych
• Wykonanie warstwy wiążącej na drodze i zatokach autobusowych
• Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze i zatokach autobusowych
•  Budowa chodnika z kostki brukowej betonowej
• Oczyszczenie przepustów rurowych
• Oczyszczenie ścieków podchodnikowych
• Odtworzenie rowu wraz oczyszczeniem oraz profilowaniem dna i skarp
• Wykonanie pobocza z destruktu i kruszywa łamanego
• Umocnienie skarp płytami betonowymi ażurowymi
• Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
• Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
• Nadzór inwestorski

Realizacja zadania ma na celu ułatwienie dostępu mieszkańców miejscowości Radlin, Ratoszyn Drugi do budynków użyteczności publicznej oraz do obszarów atrakcyjnych turystycznie na terenie  Gminy Chodel
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 

flag yellow low

                 PROW 2014 2020 logo kolor

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

20230628

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416