Dzisiaj jest 24 lutego 2024    |   

program pos banner ogolny 750x200

Rządowy fundusz inwestycji lokalnych

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2636L Wrzelowiec – Chruślina – Idalin od km 3+160 do km 6+420, dł. 3,260 km” dofinansowanie 315 231,37 zł, całkowita wartość inwestycji 1 564 625,74 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2637L Józefów nad Wisłą – Chruślina – Wierzbica na odcinku od km 9+581 do km 12+904 dł. 3,323 km, dofinansowanie 371 643,38 zł, całkowita wartość inwestycji 1 845 393,76 zł
3. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2237L i nr 2552L ul. Kraczewicka w m. Poniatowa o łącznej długości 2,990 km” dofinansowanie 331 480,05 zł, całkowita wartość inwestycji 2627962,05 zł
4. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2248L i 2245L o łącznej długości 7,571 km” dofinansowanie 799 670,25zł, całkowita wartość inwestycji 4 023 440,84 zł
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2634L Kluczkowice –Świdry-Zadole- Wandalin od km 2+223 do km 5+078 orz od km 6+929 do km 12+390 o łącznej długości 8,316 km” dofinansowanie 717 461,88 zł, całkowita wartość inwestycji 5 073 065,84 zł
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2626L Wrzelowiec – Kręciszówka – Puszno Godowskie od km 0+988 do km 10+495 dł. 9,507 km” dofinansowanie 638 361,57, całkowita wartość inwestycji              5 071 622,02 zł
7. „Przebudowa mostu w km 0+031 drogi powiatowej nr 2245L w m. Ratoszyn Drugi”, dofinansowanie 107 707,28 zł, całkowita wartość inwestycji 528 388,55 zł
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2616L o łącznej długości 1,886 km” dofinansowanie 145 141,66 zł,  całkowita wartość inwestycji 899 776,66 zł
9. „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2622L Opole Lubelskie – Skoków – Białowoda – Kol. Boby od km 2+809 do km 12+227 dł. 9,418 km i nr 2621L Emilcin – Skoków od km 0+023 do km 2+025 dł. 2,002 km” dofinansowanie 465 500,08 zł, całkowita wartość inwestycji 5 664 411,69 zł
10. „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2605L Wilków – Zagłoba – Łaziska – do drogi nr 824 od km 17+699 do km 20+792 dł. 3,093km, nr 2624L Janiszów – Kosiorów – Kamionka od km 2+532 do km 6+048, dł. 3,516 km ”dofinansowanie 283 112,98 zł, całkowita wartość inwestycji 3 397 191,06 zł

11. Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248km, nr 2612L Karczmiska – Kol. Rzeczyca dł. 2,618 km oraz nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł. 2,523 km

12. Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych tj. drogi powiatowej nr 2603L Szczekarków – Kosiorów – Trzciniec dł. 2,991 km oraz drogi powiatowej nr 2602L Zagajdzie – Rogów – Wolka Polanowska – Kosiorów dł. 2,296 km

13.Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa oraz Opole Lubelskie

 14. Utworzenie wojewódzkiego centrum opieki nad osobami starszymi poprzez budowę pawilonu szpitalnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opolu Lubelskim

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

20230628

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416